องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกจัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับสงกรานต์ ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลกุดปลาดุก "ธนาคารขยะเพื่อช่วยเหลือผู้รักษ์ความสะอาด"

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลด คัด แยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มากที่สุด
ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 มกราคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

การประชุมรับรองตำบล โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ด้วยเครื่องมือิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ประจำปี 2563
วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ของ อบต.มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยดารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

จำนวนเข้าชม

264541
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
403
783
3572
256695
9809
22104
264541

Your IP: 34.204.186.91
2021-04-15 09:36