พนักงานเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกนำโดย นายประพันธ์ กิจช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้ทำการแจกจ่ายถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในเขตพื้นที่ตำบลกุดปลาดุก วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกร่วมกิจกรรมทำความสะอาด รองรับจำนวนผู้เคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่เสี่ยง

ณ บริเวณวัดป่าบ้านกุดน้ำคำ หมู่ 12 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือความคุมไว้สังเกตอาการ ระดับตำบล

ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอำนาเจริญ ตาม Road map 3 ปี 3 ด้าน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

จำนวนเข้าชม

356069
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
743
62
350185
62
26518
356069

Your IP: 35.175.191.36
2021-08-01 02:27