วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก เพื่อการกระตุ้นการสร้างกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง โดยกำหนดจัดกิจกรรม ณ วัดบ้านกุดปลาดุก วัดป่าปั้มมณี และวัดป่ากุดน้ำคำ

วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม) ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลกุดปลาดุก ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัว และประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดปลาดุกทั้ง 12 หมู่บ้าน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่กับผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับความเดือนร้อนจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฟาร์มหมู) บ้านป่าติ้ม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

จำนวนเข้าชม

1240736
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
265
569
3030
1218338
8329
87142
1240736

Your IP: 162.158.162.135
2022-12-07 14:22

facebook อบต.กุดปลาดุก