วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00น.

"โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ประจำปี 2567"

วันที่ 29-21 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก โดย นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกคน ร่วมจัด"โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ประจำปี 2567"ณ สนามกีฬาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ โดย นายเจริญ ทองจันทร์ ทองจันทร์ ปลัด อบต. เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เป็นประธานในพิธี

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองศึกษา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เข้าร่วมในกิจกรรมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13..30 น. นำโดยนายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาเุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาอบต.กุดปลาดุก รองประธานสภา สมาชิกสภาอบต.กุดปลาดุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.กุดปลาดุก ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.กุดปลาดุก ประจำปี 2567 มติที่ประชุมดังนี้

กำหนดการจัดงานวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 อบต.กุดปลาดุก จึงขอประชาสัมพันธ์การงานบุญบั้งไฟประจำปี 2567 ตามกำหนดการของมติที่ประชุมในครั้งนี้

นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ได้ดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดการแพร่ระบาดของโรคทั้งในคนและสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก จึงให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ให้บริการระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลกุดปลาดุกสามารถฉีดได้ครบถ้วนทุกตัว องค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัขและแมว ทราบข้อกฎหมาย และให้นำสัตว์เหล่านั้นมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามจุดให้บริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการที่แจ้งไปแล้ว

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

2384905
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
330
1823
9299
2360370
26217
84274
2384905

Your IP: 172.70.189.61
2024-06-13 05:00

facebook อบต.กุดปลาดุก