วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก รองปลัด อบต. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดปลาดุก ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในจุดต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตลอดจนภาชนะในครัวเรือนประชาชนบ้านกุดปลาดุก หมู่ 2 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง        จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.กุดปลาดุก        ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
บ้านนาสีนวน หมู่ 7

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อม ปลัด อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ปรับภูมิทัศน์ เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เข้าร่วมประชุมกับข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง                              เรื่อง การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น " ThaiD" หรือไทยดี ซึ่งเป็นการพัฒนาจากระบบการพิสูจน์แลยืนยันตัวตนและการทำธุรกรรมภาตรัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล        และการประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

1827574
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
869
2247
9727
1807697
9727
64315
1827574

Your IP: 108.162.226.74
2023-10-04 11:30

facebook อบต.กุดปลาดุก