วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด,รองปลัด หัวหน้าส่วน ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดน กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มังคั่ง ยั่งยืน ของกอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2567 กิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและเสนอแผนงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลกุดปลาดุก "ธนาคารขยะเพื่อช่วยเหลือผู้รักษ์ความสะอาด"เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลด คัด แยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มากที่สุดตั้งแต่วันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายประเสริฐ ปิยะพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกลงพร้อมกองสาธารณสุขลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านกุดปลาดุก หมู่ 1,2 และบ้านกุดน้ำคำ หมู่ 12

ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้ามอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดพร้อมทั้งรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันให้แก่ นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการและลูกจ้างทุกคน

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

2116745
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
1334
5140
2098671
36869
61493
2116745

Your IP: 172.70.92.239
2024-02-22 00:40

facebook อบต.กุดปลาดุก