เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ข้าพระพุทธเจ้านายอนุชา พรมทา ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างต่างปลื้มปีติและชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะและ
ความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร
ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน ถวายพระพร-
ชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก อภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

วันที่ 31 พฤษภาคม 25647เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก โดย นายอนุชา พรมทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาเดุก พร้อมด้วย นายเจริญ ทองจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมกับวัดและโรงเรียนบ้านนาเมืองตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส รักษาความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น ภายในวัดและการใช้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ณ วัดบ้านนาเมือง ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายเจริญ ทองจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กุดปลาดุกเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ครั้งที่ 1/2567                  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลกุดปลาดุก "ธนาคารขยะเพื่อช่วยเหลือผู้รักษ์ความสะอาด"เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลด คัด แยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มากที่สุดตั้งแต่ วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2566 ประจำเดือนเมษายน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

2384745
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
170
1823
9139
2360370
26057
84274
2384745

Your IP: 172.70.92.247
2024-06-13 03:58

facebook อบต.กุดปลาดุก