วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้ามอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดพร้อมทั้งรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันให้แก่ นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการและลูกจ้างทุกคน

ด้วย สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2567
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2567
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาคุณ กรมการปกครอง ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อำเภอ จังหวัด ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2567 หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th
 

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.กุกปลาดุก
🎀 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก หมายให้นายกิตติพงศ์พันธ์ นามศรี ตำแหน่ง นะกพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-12 ตำบลกุดปลาดุก ประชุมตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยติดตามการดำเนินงาน ผลการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP
👉นอกจากนั้น ได้ดำเนินการชี้แจงการบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ Thai QM ครั้งที่ 2

วันที่ 8 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกุดปลาดุก

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

2487705
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5140
4276
24148
2440731
44334
84683
2487705

Your IP: 172.70.147.93
2024-07-12 23:35

facebook อบต.กุดปลาดุก