วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมด้วยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.กุดปลาดุกได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม ผ้าพื้นถิ่นอีสาน แจ่วข่าแม่รำไพตำบลกุดปลาดุก เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายให้ นายจำรูญ บุญลำไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก               เข้าร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา รพ.สต.กุดปลาดุก รพ.สต.นาสีนวล เรื่องการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลกุดปลาดุก

 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก นำโดย นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมด้วย นายเจริญ ทองจันทร์       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5             เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

1827575
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
870
2247
9728
1807697
9728
64315
1827575

Your IP: 172.70.188.34
2023-10-04 11:31

facebook อบต.กุดปลาดุก