องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลกุดปลาดุก "ธนาคารขยะเพื่อช่วยเหลือผู้รักษ์ความสะอาด"เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลด คัด แยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มากที่สุดตั้งแต่วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

วันนี้ 28 สิงหาคม 2566 นายอนุชา พรนมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่ อบต.กุดปลาดุก ร่วมลงพื้นที่ในการมอบของใช้ตามโครงการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กิจกรรมย่อมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน ส่งเสริมการขจัดความจนและพัฒนาอาชีพ พัฒนากลไก การรัลบเคลื่อนการขับเคลื่อนการขจักดควา่มจน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก และคณะผู้บริหาร มอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก นายเจริญ ทองจันทร์ ยังคงเดินหน้าและมุ่งเน้นรณรงค์การทำความสะอาดเข้มภายในสำนักงาน ทั้งด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทุกส่วนทุกห้อง โดยกำหนดพื้นที่และมอบให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยหลักการ 5 ส. ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติในองค์กร หน่วยงาน การจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ตามด้วย กิจกรรม Big Cleaning Day ในทุกๆวัน

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายอนุชา พรมทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก มอบหมายให้รองปลัด อบต. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดปลาดุก ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในจุดต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตลอดจนภาชนะในครัวเรือนประชาชนบ้านป่าเตย หมู่ 11 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

1827471
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
766
2247
9624
1807697
9624
64315
1827471

Your IP: 172.69.165.42
2023-10-04 10:44

facebook อบต.กุดปลาดุก