เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง

9 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #14 โดย นายสุพัฒน์ หมั่นหินลาด
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
<p>เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้างครับ</p>

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

9 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #16 โดย orraat
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
<p>1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด<br />
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด<br />
3. บัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด<br />
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ พร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด<br />
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ<br />
6. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคาขอแทน) จานวน 1 ชุด<br />
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการจะรับเงินผ่านธนาคารของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี จานวน 1 ชุด</p>

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.135 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

แบบวัดการรับรู้

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์  

         

จำนวนเข้าชม

1827493
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
788
2247
9646
1807697
9646
64315
1827493

Your IP: 108.162.226.75
2023-10-04 10:55

facebook อบต.กุดปลาดุก