ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

 • นายอนุชา พรมทา

  นายอนุชา พรมทา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เบอร์โทร 083-3274595
  • นายจำเริญ สันธิเสน

   นายจำเริญ สันธิเสน

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เบอร์ 093-5682659
  • นายจำรูญ บุญรำไพร

   นายจำรูญ บุญรำไพร

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เบอร์ 080-7966359

  • นายวีระพงษ์ ไวยหงษ์

   นายวีระพงษ์ ไวยหงษ์

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เบอร์ 061-2137307

  ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

  • นายเจริญ ทองจันทร์

   นายเจริญ ทองจันทร์

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เบอร์โทร 081-9558441
   • นายประเสริฐ ปิยะพันธ์

    นายประเสริฐ ปิยะพันธ์

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เบอร์โทร 087-9228319
    • นางสาวภคพร อาจธขันธ์

     นางสาวภคพร อาจธขันธ์

     หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 081-0762910
     • นายมังตรา บุญกัณฑ์

      นายมังตรา บุญกัณฑ์

      ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทร 088-5803050
      • นางสาวภคพร อาจธขันธ์

       นางสาวภคพร อาจธขันธ์

       หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ 081-0762910
    • นางสาวศลิษา ภูมลี

     นางสาวศลิษา ภูมลี

     ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์ 081-2669343
     • นายสมพร บูระพันธ์

      นายสมพร บูระพันธ์

      ผู้อำนวยการกองการศึกษา เบอร์โทร 081-3214640, 087-2604084

  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

  แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

  การรับบริการผ่านออนไลน์

  แบบจองคิวขอรับ    แบบสำรวจความพึงพอใจ

  บริการออนไลน์   

  qr-code      

  จำนวนเข้าชม

  1403889
  Today
  Yesterday
  This Week
  Last Week
  This Month
  Last Month
  All days
  2635
  3854
  17253
  1366439
  9304
  85076
  1403889

  Your IP: 162.158.162.111
  2023-02-04 16:58

  facebook อบต.กุดปลาดุก