• นางสาวภคพร อาจธขันธ์

   นางสาวภคพร อาจธขันธ์

   หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 081-0762910

  • นายณัฐวรรธน์ พันธ์แก่น

   นายณัฐวรรธน์ พันธ์แก่น

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  • ว่าง

   ว่าง

   นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ/ชำนาญการ
  • นางสาวพิมพ์ชนก ก้อนทอง

   นางสาวพิมพ์ชนก ก้อนทอง

   นักทัรพยากรบุคคลชำนาญการ
  • ส.ต.อ.อารมย์ วิชิต

   ส.ต.อ.อารมย์ วิชิต

   นิติกรชำนาญการ
  • จ.อ.ชำนาญ ทองคำดี

   จ.อ.ชำนาญ ทองคำดี

   เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
  • พ.อ.อ.สรายุทธ จันจอม

   พ.อ.อ.สรายุทธ จันจอม

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • นางอนันท์ แสงแก้ว

   นางอนันท์ แสงแก้ว

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • นางปราณี กิจช่วย

   นางปราณี กิจช่วย

   เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานตามภารกิจ

 

  • นางสาวขัวญทิพย์รัตน์ จันวงเดือน

   นางสาวขัวญทิพย์รัตน์ จันวงเดือน

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาววิจิตรา อรอรรถ

   นางสาววิจิตรา อรอรรถ

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
  • นางสาวสมฤทัย วงมะลิ

   นางสาวสมฤทัย วงมะลิ

   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานจ้างทั่วไป

  • นายนิคม สีสิงห์

   นายนิคม สีสิงห์

   พนักงานจ้างทั่วไป
  • นายสืบตระกูล ศิลทาน

   นายสืบตระกูล ศิลทาน

   พนักงานจ้างทั่วไป
  • นายชัชนนท์ โพธิ์คำ

   นายชัชนนท์ โพธิ์คำ

   พนักงานจ้างทั่วไป
  • นางสาวรัชนี อุดมลาภ

   นางสาวรัชนี อุดมลาภ

   นักการภารโรง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

การรับบริการผ่านออนไลน์

แบบจองคิวขอรับ    แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริการออนไลน์   

qr-code      

จำนวนเข้าชม

1403548
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2294
3854
16912
1366439
8963
85076
1403548

Your IP: 162.158.162.111
2023-02-04 15:13

facebook อบต.กุดปลาดุก