• จ่าสิบเอกณรงศักดิ์ อัคฮาด

   จ่าสิบเอกณรงศักดิ์ อัคฮาด

   หัวหน้าสำนักปลัด

  • นางสาวพิมพ์ชนก ก้อนทอง

   นางสาวพิมพ์ชนก ก้อนทอง

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  • นายณัฐวรรธน์ พันธ์แก่น

   นายณัฐวรรธน์ พันธ์แก่น

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการฯ
  • ส.ต.อ.อารมย์ วิชิต

   ส.ต.อ.อารมย์ วิชิต

   นิติกรชำนาญการ
  • นายกิตติพงศ์พันธ์ นามศรี

   นายกิตติพงศ์พันธ์ นามศรี

   นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ โทร 085-4907595
  • จ.อ.ชำนาญ ทองคำดี

   จ.อ.ชำนาญ ทองคำดี

   เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
  • นางอนันท์ญา แสงแก้ว

   นางอนันท์ญา แสงแก้ว

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • พ.อ.อ.สรายุทธ จันจอม

   พ.อ.อ.สรายุทธ จันจอม

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • นางปราณี กิจช่วย

   นางปราณี กิจช่วย

   เจ้าพนักงานธุรการ

 

  พนักงานตามภารกิจ

   

   • นางสาวนิภาพร ศรีหารัตน์

    นางสาวนิภาพร ศรีหารัตน์

    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   • นางสาวสมฤทัย วงมะลิ

    นางสาวสมฤทัย วงมะลิ

    ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาววิจิตรา อรอรรถ

    นางสาววิจิตรา อรอรรถ

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

   • นายนิคม สีสิงห์

    นายนิคม สีสิงห์

    พนักงานจ้างทั่วไป
   • นายชัชนนท์ โพธิ์คำ

    นายชัชนนท์ โพธิ์คำ

    พนักงานจ้างทั่วไป
   • นายสืบตระกูล ศิลทาน

    นายสืบตระกูล ศิลทาน

    พนักงานจ้างทั่วไป
   • นางสาวรัชนี อุดมลาภ

    นางสาวรัชนี อุดมลาภ

    นักการภารโรง

   

  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

  แบบวัดการรับรู้

  แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

  แบบจองคิวขอรับ  / แบบสำรวจความพึงพอใจ

  บริการออนไลน์  

           

  จำนวนเข้าชม

  2384721
  Today
  Yesterday
  This Week
  Last Week
  This Month
  Last Month
  All days
  146
  1823
  9115
  2360370
  26033
  84274
  2384721

  Your IP: 162.158.189.148
  2024-06-13 03:46

  facebook อบต.กุดปลาดุก