การคมนาคมขนส่ง

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก มีถนนในความรับผิดชอบระยะทางของถนนรวมทั้งสิ้น ๖๑.๒๘๒ กิโลเมตรแบ่งลักษณะของผิวทางได้ ดังนี้

๑. ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กมีระยะทางยาวรวม๑๔.๙๐๓ กิโลเมตร ๒. ผิวทางลูกรังมีระยะทางยาวรวม๔๖.๓๗๙ กิโลเมตร

การจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุกการเดินทางจากอําเภอเมืองอํานาจเจริญใช้ถนนชยางกูร หมายเลข ๒๑๒ สายอํานาจเจริญไปอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเลี้ยวซ้ายบ้านโนนหนามแท่งเพื่อเข้าสู่ถนน ที่อจ ๓๐๑๐ สาย ทับเมย-ป่าติ้วซึ่งเป็นถนนท้องถิ่นที่ใช้ในการคมนาคมภายในตําบลกุดปลาดุก

การไฟฟ้า

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าร้อยละ๑๐๐ ของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุกทั้งหมด

 การประปา

จากข้อมูลบริการระบบประปาหมู่บ้าน ที่มีอยู่๑๖ จุดทั้งผิวดินและบาดาลในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตําบลกุดปลาดุกจํานวน ๑๑ หมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้จํานวน ๑,๑๗๐ ครัวเรือน ในส่วนของบ้านนาสีนวน หมู่ที่๗หมู่บ้านมีการบริหารระบบประปาเอง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนเข้าชม

285245
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
973
952
6358
273334
7078
23435
285245

Your IP: 44.192.94.38
2021-05-08 23:56