การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุกมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  จํานวน๕ แห่งได้แก่

 

๑. โรงเรียนบ้านวังแคน มีนักเรียนระดับอนุบาล๑-ประถมศึกษาปีที่๖ ๒. โรงเรียนบ้านนาสีนวนมีนักเรียนระดับอนุบาล๑-ประถมศึกษาปีที่๖ ๓. โรงเรียนบ้านนาเมือง มีนักเรียนระดับอนุบาล๑-ประถมศึกษาปีที่๖

 

๔. โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก มีนักเรียนระดับอนุบาล๑-ประถมศึกษาปีที่๖ ๕. โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ มีนักเรยนระดับอนุบาล๑-ประถมศึกษาปีที่๖

 

ทั้ง๕ โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ๑ -ประถมศึกษาปีที่๖และมีโรงเรียน บ้านกุดปลาดุกแห่งเดียวที่มีการจัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่๓ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก จํานวน๒ แห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กุดปลาดุกและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน ทั้งนี้ยังมีศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง อํานาจเจริญ (ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตําบลกุดปลาดุก) จํานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนเข้าชม

264558
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
420
783
3589
256695
9826
22104
264558

Your IP: 34.204.186.91
2021-04-15 09:50